33 483 32 51, 692342157, 883313773 modrys@modrys.pl

Andrzejki

29 listopada „Andrzejki” Andrzejki to święto znane od dawna i posiadające długą tradycję w Polsce. W andrzejkowy wieczór panny, które chciały wyjść jak najszybciej za mąż wróżyły. Wróżby dotyczyły oczywiście wszystkiego co związane z zamążpójściem. Najpopularniejszym...

Katarzynki – zapomniany zwyczaj, 24 na 25 listopada

W kalendarzu obrzędowym 24/25 listopada w wigilie św. Katarzyny odbywają się zabawy i spotkania połączone z ludowymi wróżbami i przepowiedniami dotyczącymi małżeństwa. Św. Katarzyna jest między innymi patronką cnotliwych kawalerów, pragnących poznać dziewczynę a w...

Początek listopada w tradycji babiogórskiej

W okresie 1-2 listopada praktykowano wiele starych i niekiedy zapomnianych wierzeń i obyczajów. Do najważniejszych związanych z tymi dniami można zaliczyć karmienie dusz i obrzędy związane z ogniem. Oba zwyczaje wynikają z pogańskich wierzeń, później przyjętych przez...