33 483 32 51, 692342157, 883313773 modrys@modrys.pl

wycieczki po Zawoi

Park Czarnego Daniela – hodowla danieli. Bliskie spotkanie z udomowionymi sarnami, danielami, końmi – karmienie zwierząt.W parku tym jeleniowate są na wyciągnięcie ręki. Daniele i jelenie mimo ograniczonej przestrzeni życiowej zachowują się jak w naturze.

Wodospad Mosorczyk- spacer do jednego z najpiękniejszych wodospadów w Beskidach. Znajduje się niedaleko naszego domu.

Ośrodek edukacyjny B.P.N. – zajęcia edukacyjne m.in. „fauna i flora Babiej Góry”, prezentacja odgłosów przyrody.

Zawoja Przysłop – ścieżka edukacyjna „W zgodzie z dekalogiem i naturą”, klasztor Karmelitów i elektrownia wiatrowa.

Skansen budownictwa babiogórskiego -poznanie życia codziennego wsi przed stuleciem. Oryginalny wystrój chałup zawojskich sprzed 200 lat.

Zawoja Centrum - zabytkowy kościółek, drewniany z 1888r., dworzec babiogórski.

„U żródlisk morza Czarnego” -przyrodnicza ścieżka edukacyjna.

Polana „Zimna Dziura” – punkt widokowy na pasmo Babiej Góry.

„Echa pierwotnej puszczy karpackiej” – przyrodnicza ścieżka edukacyjna

„Doliną Rybnego Potoku”- przyrodnicza ścieżka edukacyjna.

Hala barankowa – wizyta w bacówce, zapoznanie się z tradycyjnym wypasem owiec na hali, spotkanie z bacą.

 

Diablak- Babia Góra (1725m n.p.m) - wycieczka na szczyt, „Królowej Beskidów” Babiej Góry.

Nazwa Babia Góra 1725m.n.p.m. wywodzi się z licznych legend ludowych. Według jednych , że jest to kupa kamieni, którą usypała przed chałupą baba- olbrzymka , inna mówi o dziewczynie zbójnika, która skamieniała z bólu po jego śmierci. Jeszcze inna opowiada o tym , że w jaskiniach pod Babia Górą zbójnicy ukrywali swoje branki i łupy z wypraw.

Babia Góra nazywana jest także Królową Beskidów, z powodów zmiennej pogody – Matką Niepogód lub Kapryśnicą . Przez mieszkańców Orawy zwana Orawską Świętą Górą.

Wierzchołek zwany Diablakiem tworzy ogromne rumowisko nagich skał i kamieni. Legenda głosi,że każda z czarownic przybywająca na sabat miała przynieść ze sobą kamień.

        Masyw Babiej Góry ciągnie się falistą linią na długości 10km. Rozciąga się od Przełęczy Jałowieckiej Północnej po przełęcz Krowiarki.

W masywie wyróżniamy kilka większych wierzchołków:

 • Mała Babia Góra (inaczej zwana Cylem, 1517 m),
 • Przełęcz Brona 1408m
 • Przełęcz Lodowa 1606m
 • Kościółki 1620m
 • Diablak 1725m.n.p.mGówniak(inaczej Wołowe Skały, 1617m)
 • Kępa 1521m
 • Sokolica 1367m.

Grzbietem biegnie Wielki Europejski Dział wodny, oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiego Od zlewni Morza Czarnego. Częścią zachodnią biegnie granica polsko-słowacka.

             Babia Góra , jak również całe Beskidy, wypiętrzyły się w trzeciorzędzie na obszarze pierwotnie zajmowanym przez Prakarpaty. Zbudowana jest z fliszu piaskowcowo- łupkowego, o dość wyrazistym podziale na warstwy podmagurskie. W ich skład wchodzą : piaskowce, łupki i margle.

Stoki są niesymetryczne: południowe łagodne, północne bardzo strome i skaliste. Wysokość względna Babiej Góry wynosi dla stoków południowych 900 metrów, a dla północnych 1100 metrów i jest największą poza Tatrami w Polsce. Partie wierzchołkowe pokrywa największe w całych polskich Beskidach Zachodnich rumowisko skalne nazywane Rumowiskiem Babiej Góry.

Osobliwością Babiej Góry są niewielkie stawki , powstałe na skutek osuwania się bloków skalnych. Największy z nich to Mokry Stawek o powierzchni 450m2.

            Roślinność układa się w strefy, zwane piętrami roślinności. W najniżej położonej strefie regla dolnego dominują lasy bukowe z domieszką jodeł, jaworów i świerków, mniejszą powierzchnie zajmują bory jodłowo-świerkowe. Regiel Górny zaczyna się na wysokości ok. 1150m. Bór świerkowy sięga do górnej granicy lasu do wysokości 1360m.wyżej rozciąga się strefa kosodrzewiny – krzewiastej sosny górskiej. Kosodrzewina kończy się na wysokości 1650m. Powyżej znajduje się piętro alpejski porośnięte niskopiennymi roślinami wysokogórskimi.

Z rzadkich gatunków występują tutaj m.in. tojad morawski, wyblin jednolistny, turzyca pchla. Rogownica alpejska i okrzyn jeleni występują tylko na Babiej Górze.

W 1954r utworzono w masywie Babiej Góry Babiogórski Park Narodowy. W 1977r w został wpisany przez UNESCO na listę światowych rezerwatów biosfery w dowód uznania niezwykłych walorów przyrodniczych tego regionu.

W faunie dominują gatunki leśne. Do rzadkich zwierząt na tym terenie należą siwerniak i płochacz halny , gnieżdżące się tylko w strefie pietra alpejskiego. Nad potokami zamieszkują pluszcze. W lasach świerkowych mieszkają głuszce i cietrzewie. Na terenie można spotkać również niedźwiedzie, rysie, wilki, lisy, kuny, borsuki. Licznie występują jelenie i dziki.

          W XVIII turyści zaczęli wchodzić już na szczyt Babiej Góry. W 1894r. Został poprowadzony pierwszy znakowany szlak turystyczny na szczyt Babiej Góry. Został on wytyczony przez Beskidenverein- Towarzystwo Beskidzkie. Była to niemiecka organizacja turystyki górskiej , która została założona w 1893r. Beskidenverein prowadziło szeroko działalność na rzecz propagowania turystyki masowej. Było pionierem turystyki beskidzkiej w wielu dziedzinach. Oficjalnie działało do 1945 roku. Była pierwszą organizacją działająca na terenie Beskidów należących obecnie do Polski. Pierwsze wejście zimowe na szczyt odbyło się w 1906r i dokonali tego członkowie Beskidenverein z Zabrza.

W 1806r. Powstały pierwsze obiekty noclegowe na babiej Górze. Był to schron przygotowany dla karcyksięcia Józefa Habsburga. Uległ zniszczeniu podczas wichury. W połowie stulecia powstał nowy schron tzw. Losertówka. Niestety po kilku latach również uległ zniszczeniu.

Pierwsze schroniska pojawił się na początku XX wieku:

 • schronisko na Babiej Górze nie istniej
 • schronisko PTTK na Markowych Szczawinach-jest to pierwszy polskie schronisko w Beskidach Zachodnich.

W 1995r. zostało utworzone z inicjatywy gmin polskiej i słowackiej stronie- Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego celem jest zachowanie kultury ludowej, folkloru i tradycji tego obszaru oraz rozwoju turystyki.

Szlaki turystyczne które najczęściej wybieramy w czasie zielonych szkół na szczyt Babiej Góry:

 • czerwony ( Główny Szlak Beskidzki) Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)- Sokolica-Babia Góra-Przełęcz Brona- Markowe Szczawiny
 • zielony Przełęcz Jałowiecka- Mała Babia Góra-Przełęcz Brona- Babia Góra-leśniczówka Stańcowa – Kiczory
 • żółty Markowe Szczawiny- Perć Akademików – Babia Góra- Chata Slana Voda.

 

Hala Krupowa - całodzienna wycieczka przyrodniczo-turystyczna „śladami Jana Pawła II”

 

Jałowiec (1111m n.p.m) – piękna widokowo wycieczka na jedno z otaczających Zawoję pasm górskich